Twee verschillende soorten Corona testen op covid-19

Bij Vaccinaties op Reis kunt u nu ook uzelf laten testen op corona antistoffen door onze gediplomeerde verpleegkundigen en artsen. Op basis van een test kan worden vastgesteld of uw het virus heeft gehad. Tevens komt u te weten wat uw immuniteit gehalte tegen het virus is. Let op: deze test kost EUR 119,- Voor de gratis test die bepaalt of u corona heeft kunt u contact opnemen met de GGD. Op dit moment gebruiken wij een betrouwbare en door het Robert Koch-Institut goedgekeurde ELISA test.

Daarnaast kunt u een afspraak maken voor het afnemen van een PCR test op Corona middels een keel en neus swab. De uitslag kunt u in sommige gevallen al de volgende dag ontvangen, neem hiervoor contact op met onze servicedesk via info@vaccinatiesopreis.nl. Gemiddeld zijn uitslagen bekend tussen 24 en 48 uur na de afname van de test. U kunt binnenkort op al onze locaties in Nederland terecht voor een PCR test, in veel gevallen heeft u een covid vrij verklaring / covid-19 free certificate nodig indien u een land binnen wilt komen. Ook voor bedrijven in de vleesverwerking industrie, marine bedrijven, offshore bedrijven en andere branches kunt u terecht voor een covid vrij verklaring. Zakelijke klanten kunnen ook terecht op de website van onze moedermaatschappij; www.PreventVaccins.nl.

1) De serologische test

Deze test vindt plaats door middel van het afnemen van bloed. Een laboratorium doet daarna een bloedonderzoek. De serologische test toont aan of iemand antilichamen tegen het virus in het bloed heeft. De uitkomst van de test geeft aan of iemand het virus heeft gehad. Ook geeft de uitkomst weer welk percentage antistoffen iemand heeft opgebouwd. Als iemand besmet is geweest is er geen garantie dat die persoon alsnog een keer besmet kan raken, maar het titerpercentage geeft wel een indicatie van de mate waarin immuniteit is opgebouwd.

Deze test kunnen we alleen uitvoeren als u minimaal 14 dagen klachtenvrij bent.

2) De PCR test

De PCR test (Polymerase Chain Reaction) is een test die het genetische materiaal van het virus aantoont. Het is de test die uitgevoerd wordt door afname van slijm uit de neusholte en de keel met een grote wattenstaaf. De uitkomst van deze test geeft inzicht in of u het corona virus op dit moment heeft. Deze test wordt vooral toepast op mensen die bijvoorbeeld vanwege een reis naar het buitenland verplicht een corona vrij verklaring, een zogenaamde covid free certificate nodig hebben. Maar ook zakelijke clienten kunnen bij ons terecht voor een dergelijke verklaring, bijvoorbeeld na een verplichte quarantaine na werkzaamheden in het buitenland. U kunt voor het maken van een PCR test telefonisch contact met ons opnemen via 085-0240040. Online een afspraak maken is voor deze test niet mogelijk.

Deze test kunnen we alleen uitvoeren als u minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

De uitslag

De uitslag van de serologische test is bekend na 5 werkdagen (wat door drukte in het lab op kan variëren) waarna wij u de uitslag via een beveiligde pagina bekend maken. De uitslag van een PCR test kan in sommige gevallen al de volgende dag bekend worden gemaakt. Gemiddeld is de uitslag bekend 24 uur tot 48 uur nadat de test is gedaan.

Deze testen zijn goedgekeurd door het Robert Koch-Institut. Een onafhankelijke hogere federale autoriteit voor infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten in Duitsland. Als openbaar gezondheidsinstituut richt het zich op de gezondheid van de gehele bevolking en is het een centrale onderzoeksinstelling van de Bondsrepubliek Duitsland.

Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus leidt nogsteeds tot veel vragen, ook over de verdere gevolgen in Nederland. Organisaties werken samen om meer besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS2 (severe acute respiratory syndrome) genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met nieuw coronavirus

In Nederland werd op 27 februari 2020 de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op het moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 1 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Nederland

In Nederland werd het coronavirus bij meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in Nederland wordt nogsteeds nauwkeurig in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst monitort alle contacten om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen klinieken en laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan ook bij Vaccinaties op Reis worden aangevraagd. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Als er in Nederland een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, coördineert het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de bestrijding van de ziekte. Het RIVM werkt hierin samen met experts en vertegenwoordigers van verschillende organisaties. 

Reizigers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie buiten Nederland nauwlettend in de gaten en past waar nodig het reisadvies aan. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Reisadvies in Corona tijd

Er wordt voorzichtig weer gedacht aan reizen tijdens de zomervakantie. Volgende de premier is het nog te vroeg om uitspraken te doen of reizen naar de verschillende gebieden mogelijk is tijdens de zomervakantie. Verschillende websites geven informatie over lockdown/ Corona in andere landen.

Reisapp

Voor u kan het een aanrader zijn om de reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te downloaden. De app kan ingesteld worden op het land van bestemming. Bij veranderingen in het reisadvies wordt u middels een push bericht geïnformeerd: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/vraag-en-antwoord/reis-app-buitenlandse-zaken

Verplichte verklaring reizen naar Nederland

Mocht de u een noodzakelijke reis maken en terugkeren naar Nederland is het goed om te weten dat de luchtvaartmaatschappij u een verplichte gezondheidsverklaring verstrekt. Deze verklaring is in het Engels en dient bij aankomst in Nederland te worden getoond. Na terugkeer uit het land van bestemming bent u verplicht om 14 dagen in quarantaine te blijven.
www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/publicaties/2020/04/16/gezondhedsverklaring-noodzakelijke-vliegreizen-engelstalig