Disclaimer

var icon

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door Vaccinaties Op Reis BV. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet volledig of juist is. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op moet nemen met uw arts, specialist of apotheker.

Privacybeleid

Vaccinaties Op Reis BV aangesloten bij de LCR, volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Dit betekent dat Vaccinaties Op Reis BV, uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

De ten behoeve van aanvragen en/of informatieverzoeken per digitaal formulier of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag.

Aansprakelijkheid

Vaccinaties Op Reis BV, sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of verband houdt met, deze website. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

 

Hoewel Vaccinaties Op Reis BV, alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Vaccinaties Op Reis BV, niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Vaccinaties Op Reis BV, aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.
Het Nederlands recht is van toepassing.

 

Verwijzing naar andere sites

Op deze website staan hyperlinks die leiden naar informatiebronnen die worden beheerd door andere partijen dan Vaccinaties Op Reis BV, waarover wij geen controle hebben. Vaccinaties Op Reis BV, draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie van deze andere bronnen.

 

Delen van informatie

Deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is toegestaan de geschreven informatie te delen, kopiëren, vermenigvuldigen of te bewerken, maar niet voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan vormgeving en beeldmateriaal te delen, kopiëren, vermenigvuldigen of te bewerken.

 

Cookies op VaccinatiesOpReis.nl

Vaccinatiesopreis.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.

Wij gebruiken deze cookies:

• Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.
• Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Vaccinatiesopreis.nl maakt gebruik van Google Analytics: de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Vaccinaties Op Reis BV gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

 

Vaccinaties Op Reis BV:

 

• kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu;
• verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens;
• gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

 

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken, zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat Vaccinatiesopreis.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt.

 

Beeldmateriaal

Op de website van Vaccinaties op reis maken wij met veel plezier gebruik van de royalty free stockfotos afkomstig van een netwerk van fotografen die hun werk beschikbaar stellen via platforms als www.rawpixel.com, www.pexels.com, www.unsplash.com, www.canva.com. Door het werk te laten zien van deze fotografen steunen wij hun werk en de platforms waarvoor zij werken. T.a.v. de toepassing van foto’s op de reisbestemmingspagina’s, beogen wij slechts een willekeurige sfeerimpressie van een continent of land aan te duiden. De beelden zijn niet altijd herleidbaar tot een scene behorend tot het betreffende land. Mocht u van mening zijn dat er op een oneigenlijke manier gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal, neem dan contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om zorg te dragen voor de content van deze website, en corrigeren uiteraard eventuele fouten als deze zich onverhoopt toch voordoen.

 

Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website kunt u via e-mail contact opnemen.