Gordelroos

Wat is gordelroos?

Gordelroos, ook wel herpes zoster genoemd, wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus. Bij gordelroos is er sprake van een infectie die uitslag op de huid veroorzaakt. De besmetting vindt plaats door slijmvliescontact met vocht van blaasjes. Gordelroos ontstaat wanneer er op kinderleeftijd sprake is geweest van een besmetting met de waterpokken. Bij een verminderde weerstand kan dit virus weer actief worden en leiden tot gordelroos.

De infectie komt voornamelijk voor bij ouderen of mensen met een lagere weerstand. Dit blijkt ook uit de onderzoeken. In 2015 waren er ongeveer 530 per 100.000 inwoners die een bezoek brachten aan de huisarts vanwege gordelroos (bron: Nivel). Per jaar worden er rond de 375 patiënten met gordelroos opgenomen in het ziekenhuis. Deze patiënten zijn meestal 50 jaar of ouder (bron: RIVM).

Gordelroos: symptomen

  • Jeuk
  • Brandende en/of stekende pijn
  • Blaasjes

De eerste dagen van de besmetting wordt doorgaans jeuk en zeer brandende en/of stekende pijn ervaren. Na een aantal dagen ontstaan er groepen blaasjes, meestal rond de buik en middel. Deze blaasjes bevinden zich aan een kant van het lichaam.

Het kan voorkomen dat er bij gordelroos ernstige complicaties ontstaan, zoals een ontsteking van de aangezichtszenuw. Wanneer de blaasjes rond de ogen zitten, bestaat de kans dat het virus leidt tot een ontsteking aan de zenuw van het oog. In dat geval kunnen de spieren van het oog verlamd raken. Nadat de symptomen zijn verdwenen, kan iemand last houden van (zenuw)pijn en tintelingen op de aangedane plek. Vooral bij ouderen kan de pijn soms heftig zijn en lang duren.

Gordelroos is enorm besmettelijk. Door contact met het vocht uit de gordelroosblaasjes is het mogelijk dat iemand die nog geen waterpokken heeft gehad toch de waterpokken krijgt. Een inenting tegen de waterpokken is mogelijk, maar deze is in Nederland niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Gordelroos: behandeling

Wij vaccineren tegen gordelroos met het Shringrix® vaccin. Dit vaccin is sinds 1 juni 2020 in Nederland verkrijgbaar. Het vaccinatietraject bestaat uit twee prikken. Tussen deze prikken dient 2 tot 6 maanden zitten. Het vaccin voorkomt in 9 van de 10 gevallen een besmetting met gordelroos en werkt voor elke leeftijd even goed.

Na de prikken kan er koorts, spierpijn, moeheid of hoofdpijn ontstaan. De prikplek kan pijn doen, jeuken of rood en dik zijn. Doorgaans verdwijnen deze bijwerkingen binnen 3 dagen.

Advies van de Gezondheidsraad: De commissie oordeelt dat het nut van een vaccinatie tegen gordelroos (gezondheidswinst) opweegt tegen de risico’s (bijwerkingen). De commissie adviseert in beginsel positief over het vaccineren van ouderen tegen gordelroos met het nieuwe vaccin RTZ. Hiermee is een collectief belang gemoeid, omdat het bescherming biedt tegen een ziekte die veel pijn kan veroorzaken.

De beschermingsduur van het vaccin is nog niet zeker. De verwachting is dat de deze meer dan 15 jaar betreft. Dit heeft te maken met dat Shingrix® nog niet heel lang beschikbaar is. Er zijn nog niet voldoende gegevens beschikbaar om met zekerheid deze beschermingsduur te kunnen garanderen.

Heb je vragen over gordelroos? Wij helpen jou graag. Mail ons op info@vaccinatiesopreis.nl.