Landen waar TBC voorkomt

TBC

De ziekte

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door  de tuberkelbacterie. Tuberculose komt in veel landen voor maar vooral in Afrika, Azië, enkele landen in Zuid-Amerika en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. (zie kaartje en het advies per land)

De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Patiënten met longtuberculose zijn besmettelijk wanneer bij het hoesten bacteriën in de lucht komen. Je hebt meer kans op besmetting in kleine afgesloten ruimtes.

Verschijnselen

Als je geïnfecteerd bent, kun je na acht weken tot jaren later tuberculose krijgen. De meeste mensen die besmet zijn worden niet ziek. Als je er wel ziek van wordt, gebeurt dat meestal in de eerste twee jaar na besmetting. Je krijgt last van moeheid, lusteloosheid, vermagering, lichte temperatuursverhoging en nachtzweten.

Risico

De tuberculosebacterie verspreidt zich door de lucht. Wanneer een patiënt met besmettelijke longtuberculose hoest en niest, kunnen de bacteriën uit de longen vrijkomen. Als een ander deze bacteriën inademt, kan hij/zij worden besmet.

Tuberculose wordt niet overgebracht door het aanraken van de patiënten. Meestal zijn mensen twee à drie weken na de start van de medicijnkuur niet meer besmettelijk. Tuberculose buiten de longen is onder normale omstandigheden niet besmettelijk.

Bescherming

Je kunt de kans op besmetting verkleinen door in de buurt van hoestende mensen zoveel mogelijk je gezicht af te wenden.
Afhankelijk van de bestemming, reisduur, reisomstandigheden en werkzaamheden wordt een vaccinatie of een controle op een besmetting aanbevolen.

Nuttige informatie

Plan nu je vaccinatie

De voordelen van Vaccinaties op reis
  • 's Avonds en het weekend
  • Vaak volledig vergoed
  • Gediplomeerde specialist
  • LCR geregistreerd
  • Jaarlijks meer dan 35.000 reizigers